Poker Texas Hold’em Speluitleg

Texas-Hold'em

Texas hold’em poker is de populairste en bekendste variant van poker die gespeeld wordt in online-casino’s. Hieronder bespreken we de basisregels van Texas hold’em poker, de handen en de combinaties die je het beste kunt spelen. Plus een aantal belangrijke pokertermen en tot slot nog wat tips.
Aan het eind hebben we het in het kort ook nog over andere vormen van poker.

‘Blufspel’ met kaarten

Texas Hold’em wordt gespeeld met een normaal kaartspel van 52 kaarten. Alle kleuren en alle kaarten (Twee, Drie, Vier,Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen, Tien, Boer, Vrouw, Koning, Aas) doen mee, maar geen jokers. Texas-Hold’em wordt dus wel gespeeld met kaarten maar het is meer dan een kaartspel.
Bij poker wint degene die de hoogste vijf kaarten heeft gekregen. Makkelijker kan het niet, zou je zeggen. Het spannende van poker is echter ook het spel van inzetten. U kunt andere spelers laten geloven dat u goede kaarten hebt door geld in te zetten op uw kaarten. Daarbij helpt het natuurlijk als u écht goede kaarten hebt, maar het leuke is dat u zelfs met slechte kaarten kunt winnen. Dat is het bekende bluffen.

Online Poker

Poker kunt u spelen met twee tot tien spelers. En poker speelt u niet tegen ‘de bank’, maar ‘tegen elkaar’. In principe kunt u pokeren aan elke keukentafel, en dan speelt u bijvoorbeeld om punten … dat is een goede manier om kennis te maken met het spel.
Een spelletje poker bestaat uit verschillende ronden, en die ronden noemen we handen. Bij de keukentafelvariant moeten de spelers om de beurt een hand delen.
Degene die deelt, is de dealer. Bij de volgende hand deelt dus de – met de klok mee gezien – volgende speler aan tafel.

Uiteindelijk wilt u natuurlijk pokeren om geld, en dan komt u al gauw bij online poker terecht. Bij Texas-Hold’em is er een virtuele live croupier die de kaarten deelt en erop toeziet dat het spel volgens de regels en procedures wordt gespeeld.
In het online casino hoeft u dus niet zelf te delen, maar toch doen we een beetje ‘alsof’: elke speler krijgt om beurten de zogenaamde dealerbutton. Op die manier heeft elke speler even vaak de voor- of nadelen van een bepaalde positie aan tafel.

De positie van de dealerbutton schuift­ na iedere hand één positie naar links.Twee kaarten voor jezelf, vijf voor iedereen
Het leuke van Texas Hold’em is dat het spel zich voor een groot deel ‘in het openbaar’ afspeelt. Dat maakt het ook tot zo’n leuk kijkspel.

Een hand gaat als volgt:

• Iedere speler krijgt eerst twee dichte kaarten; dicht in de zin dat alleen die speler zelf de kaarten kan zien.
• Dan komen er liefst vijf open kaarten op tafel, die iedereen kan zien. Maar … die open kaarten komen niet tegelijk!
• Eerst komt de fl op van drie open kaarten.
• Dan komt de turn van één open kaart.
• Dan komt de river, de laatste open kaart.
Uiteraard gaat dat samen met verschillende inzetrondes, maar daarover straks. Want eerst moeten we het hebben over …

Wie wint hoe en waarmee en waarom?

Bij Texas-Hold’em wint ‘in principe’ degene met de hoogste combinatie van vijf kaarten. En die combinatie wordt gemaakt met de eigen (dichte) kaarten én de open kaarten op tafel.
Met dat ‘in principe’ bedoelen we dat in poker de speler met de hoogste kaart niet altijd wint. De winnaar is soms de speler waarvan de andere spelers denken dat die de hoogste kaart heeft, en die andere spelers zullen nooit weten of dat waar was.
Vaak komt het wél tot een showdown. Dan worden ook de twee dichte kaarten getoond, en bepalen we wie volgens de regels de hoogste hand heeft.


Even praktisch: bij de combinatie van vijf kaarten hoeft u niet per se beide eigen (dichte) kaarten te gebruiken.
U kunt ook een combinatie maken met maar één van de eigen kaarten en vier van de open kaarten.

U zou zelfs alleen de open kaarten kunnen gebruiken, maar dat geldt natuurlijk voor alle spelers.

Er zijn tien combinaties van vijf kaarten mogelijk. Van hoog naar laag:

Royal Flush: Tien, Boer, Vrouw, Koning,
Aas van dezelfde soort. Hoger bestaat niet.

royalflush

Straight Flush: vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort, dus bijvoorbeeld Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen. Als twee spelers een Straight Flush hebben  beslist de hoogste kaart.

straightflush

Four of a kind of Carré:Vier dezelfde kaarten logischerwijze van een verschillende soort, bv. harten Aas, klaveren Aas, ruiten Aas, schoppen Aas. Indien meerdere spelers een Four of a kind hebben, beslist de hoogste Four of a kind. Ook de Four of a kind is een uitzonderlijke poker combinatie. Diegene met een Carré wint meestal het spel.

fourofakind

Full House: drie gelijken plus twee gelijken. Dus bijvoorbeeld drie Tweeën en twee
Vrouwen, of drie Zevens en twee Negens.

fullhouse

Flush: vijf kaarten van dezelfde soort, ongeacht of ze opeenvolgend zijn, bv. Schoppen 3, 5, 7, Boer en Vrouw. Meerdere mensen kunnen natuurlijk als pokerhand een Flush halen. In dat geval wint de speler met de hoogste kaart.

flush

Straight: vijf opeenvolgende kaarten.
En uiteraard niet van dezelfde soort,
want dan zou het een Straight Flush zijn.

straight

Three of a Kind: drie gelijke kaarten, dus
bijvoorbeeld drie Vijven of drie Boeren.

threeofakind

Two Pair: 2 paren, bv. 2 Boeren en 2 Vrouwen. Indien de 4 kaarten identiek zouden zijn geweest, zou het een Four of a kind zijn geweest en dus een nog hogere combinatie. Bij meerdere Two pair’en beslist het hoogste paar. Is deze identiek? Dan wordt gekeken naar de volgende combinatie of de 5de kaart.

twopair

One Pair: 1 paar. Bv. twee Boeren. Bij meerdere spelers met hetzelfde One pair, zonder dat een andere speler een hogere combinatie heeft, beslist de hoogste kaart tussen de twee spelers.

onepair

High Card: als er met vijf kaarten geen
enkele van de combinaties hierboven gemaakt kan worden, wint simpelweg degene
met de hoogste kaart.

highcard

Als twee spelers een gelijke combinatie hebben, dan wint degene met de hoogste kaart(en). Dus ‘Two Pair Boeren en Zessen’ gaat boven ‘Two Pair Tienen en Zessen’.
Als twee spelers dezelfde Two Pair hebben, dan wint de speler met de hoogste vijfde kaart. Deze kaart noemen we in poker de kicker. Is ook de kicker gelijk, dan winnen er twee of meerdere spelers.

Inzetten, deel 1: chips en blinden

Het bijzondere van poker is dus het spel van inzetten, in pokerjargon het betten. Want daardoor kunt u van uw tegenstanders winnen, en … daarmee kunt u geld winnen.
In grote lijnen gaat het dus hierom.
• We spelen niet met contant geld, maar met fiches of waardechips, die u vooraf koopt en die zichtbaar voor u liggen.
• We spelen elke hand om de pot. De inzetten van alle spelers komen in de pot, en degene die wint, krijgt die p
• Er zit altijd iets in de pot, want elke hand begint met verplichte inzetten door twee spelers. Het zijn blinde inzetten, dus zonder dat iemand een kaart heeft gezien.

• Deze blinde inzetten worden gedaan door de twee spelers links van de dealerbutton: de eerste speler plaatst de small blind en de tweede de big blind. Over de hoogte van de blinde inzetten hebben we het straks.
• Het inzetten gaat om de beurt, met de klok mee. In principe mag de speler links van de dealer steeds het eerst inzetten. Behalve in de eerste inzetronde, want dan heeft hij al de verplichte inzet gedaan, en z’n buurman ook. Dus begint in die eerste inzetronde degene die aan de linkerkant zit van de speler die de big blind geplaatst heeft.

Inzetten, deel 2: de rondes

Het spel van het inzetten voltrekt zich bij elke hand in vier ronden. De inzetrondes noemen we in het jargon:
Prefl op: de eerste inzetronde vindt plaats als alle spelers hun eerste twee (dichte) kaarten hebben gehad en gezien.
Flop: de tweede ronde is na het delen van de fl op, de drie open kaarten.
Turn: de derde ronde is na het delen van de turn, de vierde open kaart.
River: de laatste ronde is na het delen van de river, de vijfde en laatste open kaart.

Elke inzetronde is eigenlijk een reactie op de kaarten die de dealer heeft gedeeld. Want met elke kaart die er op tafel komt, veranderen de kansen.
We gaan in deze uitleg uit van Limit-poker: dat betekent dat de inzetten een vaste hoogte hebben. Zo bestaat er bijvoorbeeld een limit van 2/4. Dat betekent dat de inzet in de eerste twee inzetrondes (preflop en flop) 2 bedraagt, en in de tweede twee inzetrondes (turn en river) 4. Er zijn allerlei limit-bedragen denkbaar: 5/10, 10/20, 50/100, enz.
De hoogte van de big blind is gelijk aan de waarde van de laagste limit (in het voorbeeld dus 2); de small blind is daarvan weer de helft (dus 1).

Inzetten, deel 3: folden, betten, callen, checken en raisen

Bij elke inzetronde heb je als speler in principe vier mogelijkheden: weggaan, inzetten, meegaan of verhogen.
In poker noemen we dat uiteraard anders

Weggaan: fold. U legt de kaarten weg en speelt de hand dus verder niet mee. Wat u al eerder in deze hand hebt ingezet, bent u definitief kwijt.
Inzetten: bet. U bent de eerste die in een inzetronde iets inzet. Dat noemen we een bet.
Meegaan: call. Als iemand voor u al heeft ingezet, dan kunt u callen. U zet dan hetzelfde bedrag in.
Meegaan: check. Als eerste speler in een inzetronde mag u checken. Dat wil zeggen: u blijft wel meedoen maar u zet niets in. Als de eerste speler in een inzetronde dat doet, mogen de spelers na hem ook checken. Alleen in de eerste inzetronde waar een small en big blind zijn geplaatst, kunt u niet checken. Fold, call of raise zijn in dit geval de enige opties.

Verhogen: raise. Er is al ingezet, maar u wilt meer inzetten, dus u verhoogt de inzet. Als er al een raise is geweest, en u wilt nog meer inzetten, dan heet dat een reraise.
Een inzetronde is pas afgelopen als alle spelers óf hetzelfde ingezet of op één na allemaal gefold hebben. Zolang er een speler is die raiset of reraiset, zijn de andere spelers verplicht om daarop te reageren. Bij Limit-poker zijn maximaal drie raises per inzetronde toegestaan.
Maar het andere uiterste bestaat ook: alle spelers op één na folden. Die ene speler wint dan de pot, zonder dat de anderen ooit zullen weten of hij nu echt een hoge kaart had.

Het geval toeval

Poker is een kansspel. En wie poker speelt, moet leren leven met het toeval. Soms krijgt u achter elkaar goede kaarten, soms juist niet. Het helpt natuurlijk wel als u een beetje nadenkt over uw kansen. En dat is bij Texas Hold’em mogelijk omdat u niet alleen uw eigen kaarten kunt zien, maar ook de kaarten die open op tafel komen te liggen. Elke keer dat er een open kaart op tafel bij komt, veranderen de kansen van iedereen die meedoet.
Een simpel voorbeeld. Nou ja, het begint simpel. Stel, u krijgt twee Koningen. Als er nu op de flop nog een Koning op tafel komt, dan weet u dat uw tegenstanders hooguit één Koning in handen kunnen hebben. Dus u bent hoe dan ook de enige met ‘Three of a Kind Koningen’.

Stel dat er ook nog twee Azen op tafel komen … dan hebt u zelfs ‘Full House Koningen en Azen’. Maar stel dat een van uw tegenstanders al een Koning en een Aas had. Dan heeft die speler ‘Full House Azen en Koningen’, dus u verliest.

Pokertermen

Poker is een spel waarin veel jargon wordt gebruikt. Soms is dat zinvol, bijvoorbeeld als er gewoon geen goed Nederlands woord voor bestaat. Soms is het ook een beetje stoer.
All in: dit is een bijzondere spelsituatie: alle chips die u hebt, zet u in.
Brush: de toernooileider (m/v). Deze persoon is eindverantwoordelijk voor een goede afloop van het toernooi, ziet toe op de spelregels en grijpt zo nodig in.
Daarnaast heeft de toernooileider ook het toezicht op de cashgames en kunt u bij hem ook reserveren om hieraan deel te nemen.
Buy-in: dit is het bedrag waarvoor u zich minimaal moet inkopen aan een Cashgame-tafel.
Community cards: dit zijn de vijf kaarten die open liggen en die door iedere speler gebruikt kunnen worden.

Family pot: de eerste inzetronde waarbij iedere speler aan tafel meegaat.
Heads up: er zijn nog maar twee spelers over die om de pot strijden.
Muck: dit is de plaats op de tafel waar de croupier de kaarten bewaart die gefold zijn.
Nuts: de hoogst mogelijke combinatie van dat moment.
Pocketcards of Holecards: de twee dichte kaarten van een speler.
Pockets: uw twee Holecards vormen al een Pair

Rake/Tax: de vergoeding die u betaalt als u een pot wint. Deze vergoeding bedraagt vijf procent en wordt berekend tot een maximumbedrag.
Suited: twee kaarten die u zijn gegeven en die van dezelfde soort zijn. Bijvoorbeeld een Harten Aas en een Harten Vijf.

Casino Hold’em Poker

Bij online casino’s wordt meestal Casino Hold’em Poker gespeeld. In deze variant speelt u tegen de bank. Alle spelers en de bank krijgen twee kaarten. Op tafel komen eerst drie gemeenschappelijke kaarten (de flop). Daarna beslist u over doorgaan of opgeven. Gaat u door, dan worden twee aanvullende kaarten gedeeld. Het doel van het spel is een hogere combinatie te verkrijgen dan de bank, met gebruikmaking van de ‘eigen’ kaarten en drie, vier of vijf gemeenschappelijke kaarten. De waarde van de pokerhand bepaalt de uitkering.

Een andere populaire variant van poker in online-casino’s is Live 2 Hand Casino Hold’em. Deze Casino Poker variant geeft spelers twee kansen om de dealer te verslaan, met één of beide. Klik HIER voor een uitgebreide uitleg over Live 2 Hand Casino Hold’em.

Alleen Toegang voor 24 jaar en ouder.